הפקות דפוסמיתוג עסקי

הזמנה לתערוכת נעליים – חורף 2007

הזמנה לתערוכת נעליים - חורף 2007

הדפסה על נייר 350 גרם, שטנץ המאפשר קיפול וחיתוך מיוחד בעט פתיחה וסגירה של ההזמנה.

החיתוך העמצעי עוצב לפי סימון התערוכה

הזמנה לתערוכת נעליים - חורף 2007
CLIENT:

PIXFLOW FAMILY

DATE:

NOV 25, 2015

TAG:

הזמנה לתערוכת נעליים - חורף 2007